Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2013

Chính sách đổi trả hàng

Đối với các trường hợp sau, bạn có thể tiến hành đổi trả sản phẩm: Sản phẩm không đạt chất lượng, hiệu suất, Sản phẩm bị ẩm ướt hoặc có vật khác trong túi sản phẩm Sản phẩm bị nát, nhuyễn trước khi giao nhận hàng. Bao bì sản phẩm không nguyên vẹn, rác, ướt […]