Máy Chơi Game Sup 4 Nút Bấm 400in1

    150.000VNĐ

    1. Màn hình hiển thị màu 3 inch 2. 400 trò chơi khác nhau 3. Gaming Loại: AVG, ACT, RPG 4. Làm việc với pin li-ion 5. Portable và trọng lượng nhẹ 6. Có thể kết nối với tv, hỗ trợ av đầu ra

    Máy Chơi Game Sup 4 Nút Bấm 400in1

    150.000VNĐ